Disclaimer

Hoewel deze website met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, geven wij geen garanties aangaande de juistheid van de aanwezige informatie. Wilt u zeker weten dat de gegeven informatie juist is, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen door middel van telefoon, email of een bezoek.

Copyright
De getoonde informatie in welke vorm dan ook, is eigendom van Ten Kate Auto's.

Aansprakelijkheid
Ten Kate Auto's is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze op de Ten Kate Auto's website zouden voorkomen. Ten Kate Auto's is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Ten Kate Auto's website zijn gelinked. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Ten Kate Auto's website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Ten Kate Auto's, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Ten Kate Auto's zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van deze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Ten Kate Auto's.

Privacy van de bezoeker
Ten Kate Auto's verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Ten Kate Auto's toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden.